Vikingaskepp

Vikingar var människor från Skandinavien. Dessa människor var egentligen småbrukare och kustfiskare men på grund av avsaknaden av jordbruksmark vilket ledde till svårigheter att försörja sig gav sig dessa människor ut på plundringståg över hela Europa. Vikingarnas plundringståg var inga storskaliga, planlagda kampanjer, det var snarare kompisgäng som tog en båt och gav sig ut och stal det de kunde komma över och det var just deras båtar som gjorde dem framgångsrika.

Under några hundra år satte vikingar skräck i hela Europa. Vikingatiden inleddes med ett antal mindre plundringståg mot kloster och byar i Storbritannien och norra Frankrike men mot slutet av denna era blev vikingarna allt mer organiserade och började erövra hela länder. Vikingarna använde sig av enkla vapen och hade inte någon avancerad taktik på slagfälten. Vad som gjorde dem så fruktade och så effektiva var skeppen de använde.

vikingaskepp

Vikingaskepp

Skandinavien är täckt av skog och av skogarnas träd bygger och byggde människor det de behövde, till exempel båtar. Båtarna som byggdes var enkla och avsedda för kustnära fiske och för att frakta varor längs kusten och upp och ner för älvar. Delar av Skandinavien har ett hårt väder så båtarna behövde vara sjösäkra. Det fanns inga riktiga hamnar i vikingatidens Skandinavien så båtar och skepp måste vara grundgående för att kunna lägga till var som helst.

Dessa båtar gick både att ro och och segla vilket gjorde dem väderoberoende. Skandinaviens båtar var dessutom lätta vilket gjorde det möjligt för besättningen att dra dem över land från flod till flod. Att båtarna var lätta och smala gjorde dem också mycket snabba. Att båtarna var smala gjorde det också möjligt för dem att navigera åar och floder, vikingarnas båtar var också grundgående och de behövde inte mycket vatten under kölen.

När vikingar gav sig ut på plundringståg gjorde de det med den största tillgängliga båten. Dessa båtar var snarare skepp och dessa skepp hade alla de egenskaper skandinaviska båtar hade. De var snabbare än båtar i Europa, de var mer grundgående och de gick både att ro och segla. Dessa skepp gav vikingarna ett övertag gentemot länderna de plundrade och deras skepps snabbhet gjorde det möjligt för dem att slå till snabbt och snabbt lämna platsen.